El ceramista farà una explicació sobre aquesta tècnica de treball del fang. Seguidament cada participant decorarà i courà un bol.
DURADA. Matí o tarda.